ห้องสมุดโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  อ.สิเกา  จ.ตรัง

เวลาทำการของห้องสมุด

             ห้องสมุดเปิดเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ทุกวันเปิดเรียน

                วันเสาร์เปิดเวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

 ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุดและยืมวัสดุสารนิเทศ  ได้แก่

๑.  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน

๒.  ครูและบุคลากรของโรงเรียน

๓.  ประชาชนในท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ในการยืม

๑.  ผู้ยืมต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรนักเรียน เพื่อใช้ยืม

๒.  วัสดุสารนิเทศที่ยืมได้ คือหนังสือทั่วไป  วารสารฉบับล่วงเวลา  และแผ่นซีดี-รอม วีซีดี ดีวีดี เทป

๓.  หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบัน

บัตรสมาชิก

๑.  การขอทำบัตร  ผู้ขอต้องนำรูปถ่ายขนาด ๑ “ หรือ ๒”  จำนวน ๑ รูปมาขอทำบัตรสมาชิกได้ที่ห้องสมุด  โดยเสียค่าบริการ ๑๐  บาท

๒.  การใช้บัตร  นักเรียนต้องนำบัตรห้องสมุดมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อรูดสถิติการใช้บริการ  และใช้ยืมหนังสือ  โดยห้ามให้ผู้อื่นยืมบัตรของตนไปใช้โดยเด็ดขาด

๓.  การขอทำบัตรใหม่  ห้องสมุดจะออกให้ใหม่ ต่อเมื่อ

๓.๑  บัตรชำรุด

๓.๒ บัตรหาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: